Informacja dla wychowanków mających zajęcia  praktyczne w szkołach

Bardzo prosimy uczniów o wcześniejszy kontakt  w sprawie odbywania  zajęć praktycznych i czasu przyjazdu do placówki. Powyższe informacje prosimy przesłać na adresy: bursa3@interia.pl oraz wychowawcybsp3@gmail.com. Z poważaniem Małgorzata Pawłowska Społeczny zastępca dyrektora

Informacja

Wychowankowie przyjeżdżający do bursy muszą posiadać własną kołdrę, poduszkę oraz komplet bielizny pościelowej, ewentualnie własny koc.

Drodzy Rodzice wychowanków kontynuujących pobyt w bursie w roku szkolnym 2020/2021

W związku ze stanem pandemii COVID – 19 nie jest możliwe tłumne przyjeżdżanie do bursy celem podpisania umowy. Dlatego bardzo prosimy o wydrukowanie z naszej strony: 2 egzemplarzy umowy, 1 oświadczenia oraz dokumentów dotyczących RODO, wypełnienie ich i podpisanie ich, a następnie przesłanie do nas drogą pocztową do dnia 28.08.2020 r. Prosimy nie wpisywać numeru […]

Ważne informacje dla Rodziców i Wychowanków

Ważne informacje dla Rodziców i Wychowanków dotyczące pobytu w Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3 w czasie pandemii   Rodzicu, Przekaż wychowawcy bursy niezbędne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka, aby Bursa mogła zapewnić wychowankowi odpowiednią opiekę podczas pobytu. Poinformuj w szczególności, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka. Stosuj się do […]

Informacja dla maturzystów zamierzających przebywać w bursie w okresie egzaminów maturalnych

Każda osoba zgłasza e-mailowo (bursa3@interia.pl) w terminie do dnia 28 maja 2020 r. zamiar przebywania w bursie w okresie matur  z podaniem szczegółowo dni pobytu. Wyżywienie w bursie w określonych przez maturzystów dniach jest obowiązkowe. Na podstawie podanych e -mailowo dni każda osoba dostanie zwrotnie informację dotyczącą kosztów pobytu i wyżywienia w tych dniach. Podaną […]

Informacja dla rodziców oraz wychowanków

Szanowni Państwo, Na podstawie Zarządzenia Dyrektora BSP 3 nr 2/2020 został ustalony termin odbioru rzeczy prywatnych młodzieży z pokoi mieszkalnych w placówce  na dni  4 –  10 maja 2020 r. w godz. 9.00-18.00. Wychowawcy będą indywidualnie ustalać dogodny dla Państwa dzień i godzinę przyjazdu do bursy. Przypominamy o konieczności posiadania zabezpieczeń osobistych w postaci maseczki […]

Jak przetrwać kwarantannę?

Drodzy Wychowankowie, Wszyscy znaleźliśmy się w sytuacji  nowej dla wielu bardzo trudnej i pomimo faktu, ze przecież mamy zabezpieczone w większości nasze potrzeby to stan izolacji powoduje frustracje. Spróbujmy  ją przekształcić w coś pozytywnego a pomóc nam wszystkim może kodeks zachowań NASA – czyli jak wytrzymać ze sobą i z innymi na małej przestrzeni.

Uwaga

Dyrektor Bursy nr 3 w Krakowie informuje, że w związku z wprowadzeniem z dniem 25.03 br dodatkowych obostrzeń spowodowanych zwiększającą się ilością zakażeń koronawirusem – nie jest możliwe wejście na teren bursy osób z zewnątrz (poza wyznaczonymi pracownikami). Ze względu na bezpieczeństwo zdrowia i życia zakaz nie przewiduje żadnych wyjątków. Dyrektor Bursy nr 3 w […]

Drodzy Wychowankowie

             Ufamy, że wprowadzacie w życie zasady rozsądku i bezpieczeństwa, że stosujecie się do zaleceń służby zdrowie chroniąc siebie i innych. W tych trudnych dniach nie zapominajcie, że macie nasze wsparcie mogąc do Nas pisać na mail: wychowawcybsp3@gmail.com bądź dzwonić na nr 124116439 prosząc o kontakt z wychowawcą. Wykorzystajcie dobrze […]

Uwaga!

W związku z zagrożeniem wywołanym koronawirusem wszystkie szkoły zawieszają zajęcia dydaktyczne od 12.03. do 25.03.2020 roku. Bursa będzie czynna do piątku 13.03.2020 do godziny 14.00 dla osób które ze względów komunikacyjnych nie będą mogły wyjechać wcześniej. Bursa będzie ponownie otwarta dla młodzieży 25.03.2020 od godziny 14.00 jeśli sytuacja w kraju nie ulegnie zmianie.