Informacja o placówce

Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3 w Krakowie funkcjonuje od roku 1992. Jest placówką feryjną, koedukacyjną, aktualny limit miejsc wynosi 140.
Pokoje są 4 i 3 osobowe (przeznaczone dla maturzystów).
Bursa posiada własną stołówkę, wydaje 3 posiłki dziennie od poniedziałku do piątku (wyżywienie jest obowiązkowe).
Kadrę pedagogiczną stanowi 7 osób, opieka sprawowana jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu (poza jednym weekendem wyjazdowym w miesiącu).
Wychowawcy prowadzą zajęcia wychowawcze, uwzględniając zainteresowania młodzieży. W bursie funkcjonuje internet bezprzewodowy do użytku wychowanków.
Na terenie placówki znajduje się biblioteka, uczelnia, pokoje do nauki
indywidualnej, świetlica, pracownia plastyczna, kuchenka oraz pralnia do
dyspozycji mieszkańców. Ponadto bursa posiada duży teren zielony.
Lokalizacja placówki (dzielnica Śródmieście) zapewnia korzystny dojazd do szkół na terenie Krakowa.