Dla mieszkańców

Dajemy Ci:

 • dobre warunki mieszkaniowe,
 • odpowiednie warunki do nauki (pomieszczenie, ale także pomoc ze strony kadry wychowawczej w ramach bezpłatnych korepetycji; świetnie wyposażoną bibliotekę),
 • dostęp do internetu,
 • całodzienne wyżywienie (od poniedziałku do piątku),
 • ciekawe propozycje na spędzenie wolnego czasu;
  1. współpraca z krakowskimi teatrami,
  2. tereny zielone i boisko sportowe,
  3. koła zainteresowań.

Nasze atuty:

 • całodobowa opieka wychowawcza przez 7 dni w tygodniu, sprawowana przez doświadczoną kadrę pedagogiczną,
 • możliwość aktywnego i bezpłatnego dla wychowanka uczestnictwa kulturze i sporcie,
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań (brydż, szachy, tenis stołowy).