Informacja dla maturzystów zamierzających przebywać w bursie w okresie egzaminów maturalnych

                Każda osoba zgłasza e-mailowo (bursa3@interia.pl) w terminie do dnia 23 kwietnia 2021 r. zamiar przebywania w bursie w okresie matur z podaniem szczegółowo dni pobytu.

Wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) w bursie, w określonych przez maturzystów dniach jest obowiązkowe.

            Na podstawie podanych e-mailowo dni każda osoba dostanie zwrotnie informację dotyczącą kosztów pobytu i wyżywienia w tych dniach. Podaną kwotę należy przesłać na konto bursy, (wpływ na konto do dnia 29 kwietnia 2021 r.)

            Maturzyści zobowiązani są do posiadania środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki) oraz przestrzegania obostrzeń wynikających z panującej epidemii (nie grupowanie się, zachowanie przepisowej odległości, przestrzegania higieny osobistej).

Maturzyści opuszczają bursę jedynie w celu udania się do szkoły na egzaminy. Po powrocie do placówki zaleca się przebywanie w swoim pokoju.

Każdy pobiera ze strony bursy oświadczenie, które wypełnia i przywozi podpisane.

Maturzyści mogą mieć mierzoną temperaturę w bursie.