Informacja dla rodziców oraz wychowanków

Szanowni Państwo,

  • Na podstawie Zarządzenia Dyrektora BSP 3 nr 2/2020 został ustalony termin odbioru rzeczy prywatnych młodzieży z pokoi mieszkalnych w placówce  na dni  4 –  10 maja 2020 r. w godz. 9.00-18.00. Wychowawcy będą indywidualnie ustalać dogodny dla Państwa dzień i godzinę przyjazdu do bursy.
  • Przypominamy o konieczności posiadania zabezpieczeń osobistych w postaci maseczki zakrywającej usta i nos oraz rękawiczek. Płyn dezynfekcyjny zabezpiecza Bursa. Do pokoi wchodzi tylko 1 osoba celem spakowania rzeczy, inne osoby pozostają na zewnątrz obiektu.
  • Przed przybyciem prosimy o uregulowanie zaległych wpłat za pobyt w bursie (jeśli takie istnieją).
  • Ponadto informujemy, aby wychowankowie, którzy są zainteresowani kontynuacją mieszkania w bursie, w roku szkolnym 2020/2021 pobrali ze strony bursy druk deklaracji i przywieźli go podpisany  w dniu odbioru rzeczy prywatnych.
  • Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności (np. wymagane odległości).

 

Z poważaniem 
Marta Rybarczyk 
Dyrektor BSP3