Młodzieżowa Rada Bursy

MŁODZIEŻOWA RADA BURSY 2017/2018


Przewodniczący: Rafał Bańdura

 


Wiceprzewodniczący: Adrian Dawiec

 


Zastępca – skarbnik: Julia Nowaczek