Informacja o placówce

        Oferta naszej bursy skierowana jest do uczniów  spoza terenu Krakowa, zamierzających podjąć naukę w krakowskich szkołach ponadpodstawowych. Bursa nr 3 jest placówką koedukacyjną. Nasza placówka otoczona zielenią, położona jest w dzielnicy Śródmieście, w miejscu atrakcyjnym pod względem komunikacyjnym. Ze względu na brak wind i podjazdów, budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

         Głównym zadaniem bursy jest zapewnienie wychowankom 24 godzinnej opieki wychowawczej i stworzenia optymalnych warunków do nauki, pomocy w nauce i uczestnictwa w życiu kulturalnym Krakowa. Placówka stwarza też wychowankom możliwość rozwijania zainteresowań.

Bursa zapewnia wychowankom:

  • zakwaterowanie,
  •  całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja),  
  • bezpieczeństwo,
  • sanitarno-higieniczne warunki pobytu,
  • odpowiednie warunki do nauki,
  • doraźną pomoc medyczną w pobliskiej przychodni;
  • dobrą i przyjazną atmosferę
  • dostęp do Internetu

          W ramach realizacji celów i zadań statutowych bursa dysponuje odpowiednio wyposażonymi pomieszczeniami, do których należą: pokoje mieszkalne 3 i 4 osobowe, uczelnia, miejsca do nauki indywidualnej, świetlica, biblioteka i pracownia plastyczna. Placówka posiada duży teren zielony.

          Zadania wychowawcze bursy szczegółowo opisuje program wychowawczo-profilaktyczny, mający na celu m.in. ochronę wychowanków przed uzależnieniami i zagrożeniami, jakie niesie współczesna cywilizacja oraz plan pracy wychowawczo-opiekuńczej na dany rok szkolny.

         Bursa realizuje swoje zadania we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanków oraz z szkołą.

         Placówka nie organizuje specjalnego żywienia dietetycznego. Wychowankowie otrzymują posiłki według receptur kuchni polskiej, zgodnie z zapotrzebowaniem kalorycznym i odżywczym przewidzianym dla tej grupy wiekowej.