Informacja dla maturzystów zamierzających przebywać w bursie w okresie egzaminów maturalnych

  1. Każda osoba zgłasza e-mailowo (bursa3@interia.pl) w terminie do dnia 28 maja 2020 r. zamiar przebywania w bursie w okresie matur  z podaniem szczegółowo dni pobytu.
  2. Wyżywienie w bursie w określonych przez maturzystów dniach jest obowiązkowe.
  3. Na podstawie podanych e -mailowo dni każda osoba dostanie zwrotnie informację dotyczącą kosztów pobytu i wyżywienia w tych dniach. Podaną kwotę należy przesłać na konto bursy do dnia 4 czerwca 2020 r.
  4. Maturzyści zostaną zakwaterowani w 1 osobowych pokojach, proszę nie przywozić własnej pościeli ani sztućców.
  5. Maturzyści zobowiązani są do posiadania środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki) oraz przestrzegania obostrzeń wynikających z panującej epidemii (nie grupowanie się, zachowanie przepisowej odległości, przestrzegania higieny osobistej).
  6. Maturzyści opuszczają bursę jedynie w celu udania się do szkoły na egzaminy. Po powrocie do placówki zaleca się przebywanie w swoim pokoju.
  7. Każdy pobiera ze strony bursy oświadczenie, które wypełnia i przywozi podpisane.
  8. Maturzyści mogą mieć mierzoną temperaturę w bursie.

 

Z poważaniem

 

Marta Rybarczyk

Dyrektor BSP3