Młodzieżowa Rada Bursy

MŁODZIEŻOWA RADA BURSY 2017/2018


Przewodnicząca: Justyna

 


Wiceprzewodnicząca: Alicja 

 


Zastępca – skarbnik: Alicja