Różne

1

Inspektor Ochrony Danych:

• Imię i nazwisko: Marlena Dyrek

• Adres siedziby IOD – ul. Wielopole 17a, 33-332 Kraków

• Adres mailowy – inspektor1@mjo.krakow.pl