Ważne informacje dla Rodziców i Wychowanków

Ważne informacje dla Rodziców i Wychowanków

dotyczące pobytu w Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3

w czasie pandemii

 

Rodzicu,

  • Przekaż wychowawcy bursy niezbędne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka, aby Bursa mogła zapewnić wychowankowi odpowiednią opiekę podczas pobytu. Poinformuj w szczególności, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.
  • Stosuj się do zaleceń lekarskich, które mówią o przeciwwskazaniach do zakwaterowania dziecka w bursie.
  • Nie posyłaj dziecka do bursy, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Zaopatrz dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu w bursie.
  • Przypomnij dziecku o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym o zachowaniu dystansu społecznego (1,5 m), unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, regularnym myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie oraz sposobie zasłania ust i nosa podczas kichania czy kasłania.
  • Pozostaw wychowawcy bursy aktualny numer telefonu do kontaktu.

Wychowanku,

  • Do bursy przyjmowani są jedynie zdrowi uczniowie, bez objawów infekcji, może być mierzona temperatura.
  • Wypełnij i przywieź do bursy >>oświadczenie<< w związku z sytuacją pandemii.
  • Jeżeli poczujesz się źle podczas pobytu w bursie, niezwłocznie zgłoś to wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwujesz u siebie objawy infekcji.
  • Zapoznaj się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie bursy podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzegaj tych zasad:

 

– ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku (korytarze, jadalnia, świetlica itp.). Jeśli musisz z nich korzystać, stosuj środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i dezynfekuj ręce,

– ogranicz kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie bursy. W przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj odległość 1,5 m od rozmówcy,

noś osłonę nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku (poza pokojem mieszkalnym),

zachowaj bezpieczną odległość od innych osób – rekomendowany dystans to min. 1,5 m,

– podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce,

– staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,

– używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów,

– zachowaj zasady ostrożności podczas samodzielnego przygotowywania posiłków w czasie przebywania w bursie w weekendy, używaj własnych sztućców i naczyń, myj je z użyciem detergentów,

– dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie,

– jeżeli to możliwe, często wietrz swój pokój,

– ogranicz zamawianie posiłków z zewnątrz, ewentualne dostawy odbieraj od dostawcy na zewnątrz budynku        z zachowaniem środków ostrożności,

– ogranicz wyjścia z bursy do niezbędnych, powrót do godz. 20.00 w uzasadnionych przypadkach młodzież pełnoletnia do godz. 21.00.

– przekaż osobom znajomym informację o całkowitym zakazie odwiedzin,

– przestrzegaj najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa, tj, częste mycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.